KALENDARI I TRYEZAVE SEKTORIALE - Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes