Fjala e Ministres Qato në Kuvend - Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes
Postuar më: 26/01/2018

Fjala e Ministres Qato në Kuvend

I nderuar Kryetar i Kuvendit, Të nderuar deputetë,

Sot Kuvendi i Shqipërisë do të votojë Projektligjin për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin “Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Ekonomik Kombëtar”.

Ky ligj i miratuar në parlament që prej vitit 2014 ka pasur si qëllim ngritjen në nivelin më të lartë të këshillimit me sektorin privat, për të garantuar bashkëpunimin institucional partneritetin publik-privat zhvillimin e politikave ekonomike, dialogun mes palëve dhe këshillimit ndërmjet organeve të administratës shtetërore dhe sektorit privat, me qellim rritjen e transparencës në vendimmarrjen publike dhe përfaqësimin e sektorit privat në këtë proces vendimarrjeje.

Këshilli Ekonomik Kombëtar, që prej vitit 2014 ka qenë një organ këshillimor për çdo nismë të Qeverisë apo nisma të tjera të përcjella nga vet grupet e interesit, të cilat shqyrtohen në një tryezë institucionale të gjerë këshillimi, Të përbërë nga:

biznesi, organizatat e tyre, dhomat e tregtisë, shoqatat sektoriale të sipërmarrjes,

nga perfaqsues të përhershëm në këtë Këshill, të Organizatave ndërkombëtare, si: – Fondin Monetar Ndërkombëtar, Korporatën Financiare Ndërkombëtare, Bankën Botërore, Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim,

ku se bashku me perfaqesuesit më të lartë të shtetit të përfaqsuar nga Guvernatori i Bankës se Shqipërisë, Kryeministri, Ministrat përgjegjës sipas çështjeve të trajtuara në KeK, si dhe personalitete të shquara të “botës së ekonomisë” kombëtare dhe ndërkombëtare përfshirë drejtuesit e lartë të administratës tatimore dhe doganore,

kanë shqyrtuar, dialoguar dhe këshilluar Qeverinë mbi tema të rëndësishme që prekin drejtpersëdrejti sipërmarrjen dhe klimën e biznesit në vendin tonë. (si: – Politikat e Ndihmës shtetërore në dispozicion të biznesit drejt mbështetjes së sektorëve prioritar dhe

koordinimit të tyre në politikat fiskale dhe ato të nxitjes së punësimit (24 tetor 2016) – politikat e qeverisë, mbi paketat e thjeshtimit të procedurave tatimore dhe doganore ku biznesi përballet, bazuar në rreth 350 propozime të ardhura nga vetë komuniteti i biznesit, dhe krijimin e strukturave advokuese në mbrojtje të sipërmarrjes (8 qershor 2016) – mbi konsultimin e ligjeve të turizmit, të falimentimit dhe të shërbimeve publike (janar 2016) – mbi aksionin e qeverisë ndaj informalitetit, paketën fiskale 2016, paketën fiskale 2017, inovacioni kundër korrupsionit, mbi problemet e sektorit të teknologjisë, informacionit dhe komunikimit në bashkëpunim me shoqatën AITA – KEK ka marre pjesë në samitin Albania Oil gas and Energy 2015, Ne edicionin e 8 të Dialogut publik privat në Danimarkë, etj.)

Pra Këshilli Ekonomik Kombëtar është organi këshillimor më i lartë i trajtimit të çështjeve me rëndësi të madhe për ekonominë e vendit dhe është vënë në funksion të transparencës së politikave të Qeverisë, duke marrë një rol i cili do rritet dhe fuqizohet akoma më shumë tanimë që 6 vendet e Ballkanit Perëndimor kanë vendosur

krijimin e zonës ekonomike rajonale dhe jemi në prag të nisjes së negociatave me Bashkimin Europian.

Në Komisionin për Ekonominë dhe Financat pati diskutime lidhur me përbërjen e këtij këshilli, ku argumentat e paraqitura nga deputetet e nderuar te komisionit ishin nga me te ndryshmet, por nuk duhet duhet harruar fakti qe ky ligj është hartuar në mënyrë që KEK të vendosë raporte mbi lidhjen e drejtperdrejte që duhet të ketë Qeveria me sipërmarrjen duke institucionalizuar një strukturë të përbashkët.

KEK ka funksionin e tij këshillues për Qeverinë dhe Kuvendin e Shqipërisë për gjetjen e rrugëve të përshtatshme për përshpejtimin e rritjes ekonomike dhe të punësimit dhe krijimin e një kuadri ligjor nxitës për ekonominë, biznesin dhe investimet në vend.

Shtesat dhe ndryshimet që propozohen nëpërmjet këtij projektligji kanë funksionin e vetëm të rritjes së efiçencës së Këshillit Ekonomik Kombëtar nëpërmjet ngritjes së një sekretariati teknik të përhershëm në funksion të këtij këshilli, si dhe ndryshimin e përgjegjësisë të këtij sekretariati në funksion të përmbushjes së përgjegjësisë shtetërore të Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e

Sipërmarrjes. Ndryshimet dhe shtesat që propozohen sot nuk kanë qëllim ndryshime të tjera të objektit te ligjit ekzistues.

Sekretariati teknik i Këshillit Ekonomik Kombëtar (KEK), do të përmbushë më mire qëllimet dhe objektivat e Këshillit Ekonomik Kombëtar, si dhe mbrojtjen e sipërmarrjes në kuader të nxitjes së dialogut, këshillimit dhe transparencës së vendimarrjes publike.

Struktura, organizimi dhe funksionimi i Sekretarisë Teknike do të jenë pjesë e strukturës së Kryeministrisë.

Në këtë mënyrë duke qenë se qëllimet dhe objektivat e këtij sekretariati vijnë në përputhje të plotë me objektivat e fushës së përgjegjësisë ligjore të Ministrisë së Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, rritet besimi se kalimi i këtij sekretariati nën përgjegjësinë e MSHMS do të rrisë efiçencën e punës së KEK dhe të MSHMS.

Ju ftoj të votoni këtë nismë që garanton bashkëpunimin institucional dhe partneritetit publik-privat për zhvillimin e politikave ekonomike, vjen në përkrahje të sipërmarrjes duke rritur transparencën dhe dialogun ndërmjet organeve të administratës shtetërore dhe sektorit privat si

dhe garanton përfaqësimin e sektorit privat në procesin e vendimarrjes publike.

Faleminderit!

 • Raporti mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të Sipërmarrjes për muajin Tetor 2020

  Raporti mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të Sipërmarrjes për muajin Tetor 2020

  Raporti mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të Sipërmarrjes për muajin Tetor 2020 …
  Read More

  Start up-et për inovacionin / Projektligji kalon për konsultim publik

  Start up-et për inovacionin / Projektligji kalon për konsultim publik Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, z. Eduard Shalsi …
  Read More

  Dhoma Ekonomike e Gruas

  Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, z. Eduard Shalsi së bashku më Ministren e Financës dhe Ekonomisë, znj. Anila …
  Read More

  Konferenca e Dhomës Amerikane të Tregëtisë/Shalsi: Mbështetje e vazhdueshme ndaj biznesit, prioriteti ynë

  Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, z. Eduard Shalsi morri pjesë sot në edicionin e 8-të të prezantimit të …
  Read More

  Republika e Shqipërisë del me sukses në tregjet ndërkombëtare me një Eurobond prej 650 milion EUR, me maturitet 7 vjeçar dhe kupon 3.50 %

  Më 9 Qershor 2020, Republika e Shqipërisë doli ​​me sukses në tregjet ndërkombëtare me një obligacion ndërkombëtar të ri 7-vjeçar …
  Read More

  Miratohen në Kuvend 3 Akte Normative, mbështetje e rëndësishme ndaj bizneseve dhe ekonomisë shqiptare

  Kuvendi miratoi gjatë seancës plenare aktet normative, përmes së cilave synohet që të ndihmohen jo vetëm sipërmarrjet, por edhe ekonomia …
  Read More

  Shtyhet deri më 5 Qershor afati për aplikimet nga subjektet për Paketën e zgjeruar të ndihmës financiare

  Rreth 32,000 përfitues shtesë, të larguar nga puna në periudhën 1 Mars – 17 Maj do të përfitojnë pagesën 40,000 …
  Read More

  Miratohet Vendimi, rimbursohen interesat e huave të garancisë shtetërore të huasë me bankat e nivelit të dytë për pagat e bizneseve të prekur nga COVID-19

  Në mbledhjen e radhës, Këshilli i Ministrave miratoi Vendimin “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin Nr. 277, datë 6.4.2020, …
  Read More

  Shalsi: Kam pasur kontakte me sipërmarrësit, biznesi kërkon mbështetje në kohë pandemie

  Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, z. Eduard Shalsi në një intervistë për “News 24” deklaroi se ka pasur …
  Read More