» Konsultim i gjerë me sipërmarrjen lidhur me skemat e bujqësisë dhe strategjinë e re të nxitjes së saj.
Postuar më: 30/04/2018

Konsultim i gjerë me sipërmarrjen lidhur me skemat e bujqësisë dhe strategjinë e re të nxitjes së saj.

Ministrja e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes znj. Sonila Qato zhvilloi një takim me prodhuesit shqiptarë. Gjatë takimit u diskutuan problematikat kryesore që prekin sipërmarrjen në këtë fushë; si ngritja e laboratorëve të akredituar për mundësimin e certifikimit të produkteve bujqësore; gjetja e mënyrave për rritjen e eksportit të prodhimeve shqiptareve apo përkrahja me fonde për bujqësinë sipas skemave të miratuara tashmë nga Qeveria shqitare. Të pranishëm në takim ishin: Përfaqësues të kompanive private, Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë, Shoqata e Agrobiznesit, Dhoma e Tretëgisë dhe Industrisë dhe zv. ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

 

Faja e Ministres Qato:

“Zyra e Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes ka mundësuar një sërë takimesh me grupet interesit dhe ministritë përgjegjëse për disa fusha. Kjo tryezë është e fokusuar në trajtimin e problematikave që ka sektori i bujqësisë, ndaj mirëpresim sugjerimet apo rekomandimet tuaja lidhur me çështje që në këndvështrimin tuaj duhen riparë apo ndryshuar. Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes ka organizuar disa tryeza me grupe të ndryshme interesi në kuadër të reformës së derregullimit, nga ku kanë dalë sugjerime nga grupet e biznesit, të cilat më pas janë trajtuar në tryeza teknike nga ministritë përgjegjëse.”

 

Përfaqësues të Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë u shprehën:

“Ne duam të bëhen konsultime e takime për tu orientuar se si mund të përfitojmë nga fondet IPARD. Po të merren në konsideratë edhe mendimet e Shoqatës së Prodhuesve do të ishte shumë efentkive. Ndërsa në lidhje me skemat që mbulon qëveria shqiptare mendojmë se ajo duhet të jetë e fokusuar tek bimët mjekësore. Në ligjin për fermerin duhet të përfshihen jo vetëm farat e fidanët por dhe bimët mjekësore. Kemi kërkuar të ngrihet një drejtori për bimët mjekësore, si një zë ku ka mundësi për punësim. Duhet angazhim dypalësh për të rritur kapacitete eksportuese.”

 

 

Zv.Ministri MBZHR-ja u përgjigje se:

“Te bimët medicinale kemi problem sepse aplikimet janë në nivel shumë të ulët. Sa i takon skemës së infrastrukturës ne mendojmë që me këtë buxhet nuk dalin fondet por kemi IPARD dhe kjo na ndihmon, nuk  është e ndaluar të aplikosh atje për fonde për bimët medicinale. Kemi dëgjuar grupet dhe kemi vendosur t’i bëjmë ndryshmet sipas konsultimeve. “

 • Raporti mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të sipërmarrjes për muajin Shkurt 2019

  Raporti mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të sipërmarrjes për muajin Shkurt 2019 …
  Read More

  Mbledhja e Këshillit të Investimeve

  Diskutuam bashkarisht me Ministren e Financave dhe Ekonomisë, partnerë ndërkombëtarë dhe anëtarë nga komuniteti i biznesit mbi arritjet dhe sfidat …
  Read More

  Raporti XVI mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimet e sipërmarrjes për muajin Dhjetor 2018

  Raporti XVI mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimet e sipërmarrjes për muajin Dhjetor 2018 …
  Read More

  Raporti XV mbi trajtimin e
  ankesave dhe sugjerimet e sipërmarrjes për muajin Nëntor 2018

  Raporti XV mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimet e sipërmarrjes për muajin Nëntor 2018 …
  Read More

  Inagurimi i punimeve për pikën më të madhe të grumbullimit të fruta perimeve në Shqipëri

  Qendra e grumbullimit dhe eksportit të fruta-perimeve, 7 mijë vende të reja pune Qendra e re e grumbullimit, ruajtjes, shpërndarjes …
  Read More

  FORUMI EKONOMIK ME UNIONIN E GAZETARËVE

  Në dhjetë vjetorin e konkursit për gazetarinë ekonomike “Vangjush Gambeta”, analistë, ekspertë dhe përfaqësues të bizneseve morën pjesë në forumin …
  Read More

  Raporti XIV mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të sipërmarrjes për muajin Tetor 2018

  Raporti XIV mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të sipërmarrjes për muajin Tetor 2018 …
  Read More

  Raporti XIII mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të sipërmarrjes për muajin Shtator 2018

  Raporti XIII mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të sipërmarrjes për muajin Shtator 2018 …
  Read More

  Ndërmjetësim për harmonizim të kuadrit ligjor në fushën e hidrokarbureve

  Përfaqësuesit e operatorëve ekonomikë në tregun e hidrokarbureve arritën të parashtronin gjatë konsultimit të ndërmjetësuar nga ana e Ministres së …
  Read More