Kriteret e vlerësimit dhe të përzgjedhjes së ekspertit - Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes
Postuar më : 17/05/2022

Kriteret e vlerësimit dhe të përzgjedhjes së ekspertit