Mbështetja e STARTUP- eve dhe LEHTESUESVE të STARTUP-eve

Mbështetja e STARTUP- eve dhe LEHTESUESVE të STARTUP-eve nga NOA