Njoftim mbi shtyrjen e afatit të shpalljes se fituesve të thirrjes për mbështetjen me grant të startup-eve dhe lehtësuesve të startup-eve. - Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes
Postuar më : 27/06/2022

Njoftim mbi shtyrjen e afatit të shpalljes se fituesve të thirrjes për mbështetjen me grant të startup-eve dhe lehtësuesve të startup-eve.