PUBLIKOHET PYETËSORI PËR BASHKË-BËRJEN E PLANIT KOMBËTAR TË VEPRIMIT 2022 – 2024, TË PARTNERITETIT PËR QEVERISJE TË HAPUR - Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes
Postuar më : 16/01/2023

PUBLIKOHET PYETËSORI PËR BASHKË-BËRJEN E PLANIT KOMBËTAR TË VEPRIMIT 2022 – 2024, TË PARTNERITETIT PËR QEVERISJE TË HAPUR

Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes shpall për konsultim të hapur me institucionet publike, OSHC- të, grupe interesi dhe publikun e gjerë, pyetësorin paraprak për konceptimin e masave prioritare në kuadër të hartimit të Planit Kombëtar të Veprimit, 2022 – 2024, të Partneritetit për Qeverisje të Hapur.

Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes mirëpret kontributin e të gjithëve në këtë proces bashkë-bërje, brenda datës 18 Janar 2023.

Pyetesori i plotësuar të dërgohet në adresën info@sipermarrja.gov.al

 

Pyetesor Tematik per bashke-berjen e PV OGP 2022-2024