Raporti i ankesave te trajtuara - Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes

Raporti i ankesave te trajtuara