Raporti mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të sipërmarrjes
Postuar më : 15/09/2019

Raporti mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të sipërmarrjes për muajin Gusht 2019