Raporti mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të Sipërmarrjes për muajin Janar 2020 - Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes
Postuar më : 15/02/2020

Raporti mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të Sipërmarrjes për muajin Janar 2020