Raporti mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të sipërmarrjes
Postuar më : 15/08/2019

Raporti mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të sipërmarrjes për muajin Korrik 2019