Raporti mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të sipërmarrjes
Postuar më: 15/07/2019

Raporti mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të sipërmarrjes për muajin Qershor 2019