Raporti mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të sipërmarrjes
Postuar më : 15/10/2019

Raporti mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të sipërmarrjes për muajin Shtator 2019