Raporti mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të Sipërmarrjes
Postuar më: 01/12/2020

Raporti mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të Sipërmarrjes për muajin Tetor 2020