Raporti mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të Sipërmarrjes
Postuar më : 01/12/2020

Raporti mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të Sipërmarrjes për muajin Tetor 2020