Raporti mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të sipërmarrjes - Tetor
Postuar më: 15/11/2019

Raporti mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të sipërmarrjes për muajin Tetor 2019