» Raporti XIV mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të sipërmarrjes për muajin Tetor 2018
Postuar më: 10/11/2018

Raporti XIV mbi trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve të sipërmarrjes për muajin Tetor 2018