Propozimet e Ministrisë së Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes - Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes

Propozimet e Ministrisë së Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes