Thirrja e parë për mbështetje - Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes